X
 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

    Łk 10, 17-24

Komentarz

Pewien człowiek przeżywał kryzys wiary. Niedawno był na ewangelizacyjnym koncercie. Porywająca muzyka, mocne świadectwa, oznaki uzdrowień. Po przeżyciu czegoś takiego wiara ma prawo się umocnić. Ale u tego człowieka to nie zadziałało. Dotknęło go słowo o prostaczkach. Pomyślał, że może trzeba zachować się jak prostaczek, jak dziecko. Na wielkim arkuszu brystolu namalował symbole różnych religii. I poprosił Boga w modlitwie, by dał mu jasny znak. Żeby przy symbolu tej prawdziwej religii postawił krzyżyk. Modlił się i czekał. W końcu zrozumiał, że Bóg zaznaczył nie małym krzyżykiem, ale wielkim krzyżem swoją religię. I to już 2000 tysiące lat temu. Tę historię opowiedział mi znajomy. Czy prawdziwa – nie wiem. Ważne, że krzyż Chrystusa jest prawdziwy. Jest symbolem miłości, do której człowiek nie tylko nie jest zdolny, ale której nie byłby w stanie sam wymyślić. „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. 


komentarz: Adam Szewczyk

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Objawienie tajemnicy ukrytej przed założeniem świata

              Zastanówmy się nad słowami Jezusa, które skierował do Ojca, mówiąc o nas: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Bóg Ojciec bowiem objawił nam tę ukrytą tajemnicę sprzed założenia świata w ciszy Boga, tajemnicy jedynego Syna, który stał się człowiekiem, tajemnicy znanej z góry przed założeniem świata i objawionej ludziom w ostatecznych czasach (Rz 16,25; Kol 1,26). Jak pisze święty Paweł: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy (Ef 3,8-9).

     Ta wielka tajemnica naszego Zbawiciela, ta tajemnica godna adoracji była zatem ukryta w poznaniu Ojca jeszcze przed założeniem świata. My także jesteśmy znani z góry i przeznaczeni na przysposobienie na synów. Święty Paweł jeszcze nas poucza, kiedy pisze: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (Ef 1,3-5). Ojciec nam zatem objawił - nam, maluczkim - odwieczną, przemilczaną i ukrytą tajemnicę... Jak mówi Jezus: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego (Łk 8,10), wam, którzy uwierzyliście, którzy poznaliście objawienie Chrystusa, którzy pojmujecie Prawo w jego sensie duchowym, którzy jesteście zdolni pojąć proroków, którzy wyznajecie, że Chrystus jest Bogiem i Synem Bożym, którym Ojciec uznał za słuszne objawić Syna.          

Św. Cyryl z Aleksandrii (380-444), biskup i doktor KościołaKrólowo wyznawców, módl się za nami !


         Umiłowany uczeń w swoim liście pisze: Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu (1 J 4, 15). A tych, którzy wiernie postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest Maryja !

         Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała niezachwianie także wtedy, gdy on stanął przed jej oczyma w bezgranicznej nędzy i słabości. Jej wiara w niego nie zachwiała się ani w stajence betlejemskiej, ani w czasie ucieczki do Egiptu, ani w smutkach wygnania, ani w warsztacie nazaretańskim przy twardej pracy, ani wtedy, gdy go związano, biczowano i cierniem ukoronowano, ani wtedy, gdy zapadł na niego wyrok śmierci i wleczono go sromotnie na wzgórze Trupiej Głowy. I chociaż opuścili go wszyscy przyjaciele, Maryja szła jego śladami niezachwianie wyznając jego bóstwo. I chociaż on krwawił na drzewie hańby jakby zdrajca i złoczyńca, Maryja ani na moment nie zwątpiła w niego i stała obok, jakby chciała zawołać do całego świata: Ten, co tu na krzyżu, jak zdeptany robak wije się w bólu i kona, jest naprawdę Synem Boga żywego, Jezus Chrystus, któremu cześć i chwała na wieki !

         Biegnij do szkoły Królowej wyznawców !

         Niepokalana nasza Pani przez swoje wzorowe zachowanie się chce ci wpoić głęboko w duszę te słowa Zbawiciela: Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Mt 11, 6). Ty zaś może wręcz przeciwnie, niż Maryja, natychmiast wątpisz, ilekroć tylko ujrzysz biednego Pana w członkach jego, jeżeli widzisz chrześcijan lub nawet sług wybranych, gdy się potkną, a może nawet upadną, ilekroć doleci cię wiadomość o jakimś nadużyciu w Kościele czy religii. Czy dla jednego robaczywego owocu zechcesz zaraz ściąć całe drzewo ?

         Niepokalana Matka woła na cię także innymi słowy Zbawiciela: Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie (Mk 8, 38). Dlatego zawsze wyznawaj w prawdziwej akcji katolickiej Zbawiciela i wiarę w niego i jego Kościół tak, jak czyniła to Maryja - otwarcie i śmiało ! Choćby z tego powodu miała cię spotkać nieprzyjemność, gardzić tobą jednak nie będą ! Za mężną wiarę czeka cię zapłata wyznawców: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie (Rz 10, 9).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.